Apie mus

Parama tiems, kam mūsų pastangos yra reikalingos - neatsiejama sėkmingai besiplečiančios REO Investment politikos dalis. Pagrindinės įmonės rėmimo kryptys - edukaciniai akademinės visuomenės projektai, orientuoti į teorinių žinių pritaikymą praktikoje, sportinių iniciatyvų rėmimas, pagalba pažangiausias technologijas populiarinančioms bei pritaikančioms ir edukacinę veiklą vykdančioms veikloms. Didžiuojamės, kad neatlygintinos partnerystės pagrindais prisidėjome prie šių iniciatyvų:

    

*2018 m. sausio mėn. prisidėjome prie prizų fondo, skirto Nacionalinio prof. Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkurso talentams.

 

*2014 m. lapkričio mėn. Lietuvoje vyko Baltijos šalių kurčiųjų jaunimo festivalis, kurio metu vyko seminarai bei parodos. Džiaugiamės prisidėję prie renginio organizavimo.

 

*2013 m. rudenį pastebėję viename dienraštyje skelbtą informaciją, kad Kauno miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui trūksta transporto priemonių, nusprendėme suteikti paramą - lengvai valdomą, mobilią, manevringą bei ekonomišką automobilį „Smart". Siekiame padėti savivaldybės darbuotojams operatyviai vykdyti jų darbo funkcijas bei užtikrinti viešąją tvarką Kauno mieste. 

 

*2013 m. rugsėjo mėn. suteikėme finansinę paramą VĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei 170 metų jubiliejui paminėti knygos išleidimui.

 

*2013 m. rugsėjo mėn. 19-21 dienomis Šiaulių universitete vyko tradicinės "Kompiuterininkų dienos - 2013", kuriose dalyvavo kompiuterių specialistai ir vartotojao, mokslininkai, mokytojai ir dėstytojai, politikai, įmonių, kūrybinių sąjungų ir valstybinių institucijų atstovai, studentai - visi, kuriems yra aktualūs ir įdomūs pasaulyje vykstantys visuotinio kompiuterizavimo bei informacinės visuomenės plėtros procesai.

Prie renginio prisidėjome skiriant finansinę paramą.

   

*2013 m. gegužės mėn. 29-31 dienomis Lietuvos energetikos institute vyko dešimtoji tarptautinė doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija  „Jaunoji  energetika 2013". Prisidėjome prie renginio organizavimo pateikiant IT įrangą.

 

*2012 m. rugsėjo mėn. prisidėjome prie Auto klubo AJAGS organizuojamo Lietuvos ralio čempionato finalinio etapo Rally Classic Druskininkai 2012. Pateikėme reikiamą IT įrangą.

 

*2011 m. lapkričio mėn. prisidėjome prie tarptautinės konferencijos „Space Economy in the Multipolar World", didžiausio su kosmosu susijusio įvykio Baltijos šalyse įgyvendinimo, suteikdami reikiamą IT techniką.   

 

*2011 m. rugsėjo mėn. 22 dieną Lietuvos energetikos institutas organizavo kasmetinį mokslo populiarinimo visuomenėje renginį „Tyrėjų naktis 2011". Prisidėjome prie šios edukacinės veiklos įgyvendinimo suteikdami reikalingą IT įrangą. 

 

*2011 m. liepos mėn. Kauno apskrities aviacijos sporto klube vyko „Europos sklandymo čempionatas 2011". Šio čempionato rengėjams suteikėme reikalingą IT įrangą.

 

*2011 m. gegužės mėn. Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) buvo surengti LSMU Informacinių technologijų centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo MS Windows Server 2008 Active Directory Configuration kursai. REO Investment buvo šios iniciatyvos rėmėja.

 

*2011 m. rėmėme asociaciją - sporto klubą „Autoralis". Šio klubo branduolį sudaro akademinė Kauno technologijos kolegijos bendruomenė. Sporto klubo veiklos tikslas - turimų teorinių žinių pritaikymas praktikoje.

 

Partneriai

dell_2019 

  

      Lenovo platinum       


  
dlink_n1
     
MAXQODA