Apie mus

                                                                 

   


 

rEO tikslai

 

Skirti asmeninį dėmesį klientui.
Teikti klientų ir rinkos poreikius atitinkančius produktus ir paslaugas.
Teikti kokybiškas paslaugas klientams, vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
Užtikrinti stabilų darbo įrankių bei įrangos veikimą, savalaikį reagavimą į užklausimus bei problemas ir jų išspendimą, kas, tuo pačiu, teiktų finansinę naudą įmonei, sudarytų sąlygas darbuotojų tobulėjimui, kvalifikacijos kėlimui ir verslo plėtrai.

 

rEO saugumo politika


Užtikrinti kliento konfidencialumą.
Informuoti klientus, darbuotojus ir tiekėjus apie saugumo ir rizikų valdymą.
Siekti, jog informacijos saugumas būtų užtikrinamas naujausiomis technologijomis ir kokybiška įranga.
Atlikti vidinius informacijos saugumo auditus.
Siekti nustatyti ir pritaikyti gerinimo galimybes.
Valdyti rizikas, priimti atsakomybę ir numatyti incidentų šalinimą.

 

rEO darbo principai


Individualiai rūpintis kiekvienu klientu.
Gilintis į kiekvieną kliento poreikį ir išanalizuoti net menkiausius niuansus tam, kad vėliau būtų išvengta klaidų.
Teikti patikimus ir aukštos kokybės produktus ir paslaugas.
Vykdyti įsipareigojimus paslaugai.
Laikytis klientų, įstatymų ir kitų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, ir paslaugų valdymo sistemą, atitinkančią ISO/IEC 20000-1:2011 standarto reikalavimus.
Tobulinti paslaugų valdymo sistemos efektyvumą.

 

rEO vadovybės atsakomybė


Suteikti darbuotojams sąlygas našiam ir kokybiškam darbui.
Pripažinti darbuotojų nuopelnus, skatinti kūrybinę iniciatyvą.
Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją.
Kasmet peržiūrėti kokybės ir paslaugų valdymo politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

Visi REO darbuotojai yra susipažinę su šia kokybės politika ir savo veikloje vadovaujasi jos nuostatomis.

LT ISO naujas

 

 

 
 

 

Partneriai

dell_2019 

  

      Lenovo platinum       


  
dlink_n1
     
MAXQODA