Apie mus

                                                                 

   


 

rEO tikslai

 

Skirti asmeninį dėmesį klientui.
Teikti klientų ir rinkos poreikius atitinkančius produktus ir paslaugas.
Teikti kokybiškas paslaugas klientams, vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
Užtikrinti stabilų darbo įrankių bei įrangos veikimą, savalaikį reagavimą į užklausimus bei problemas ir jų išspendimą, kas, tuo pačiu, teiktų finansinę naudą įmonei, sudarytų sąlygas darbuotojų tobulėjimui, kvalifikacijos kėlimui ir verslo plėtrai.

 

rEO saugumo politika


Užtikrinti kliento konfidencialumą.
Informuoti klientus, darbuotojus ir tiekėjus apie saugumo ir rizikų valdymą.
Siekti, jog informacijos saugumas būtų užtikrinamas naujausiomis technologijomis ir kokybiška įranga.
Atlikti vidinius informacijos saugumo auditus.
Siekti nustatyti ir pritaikyti gerinimo galimybes.
Valdyti rizikas, priimti atsakomybę ir numatyti incidentų šalinimą.

 

rEO darbo principai


Individualiai rūpintis kiekvienu klientu.
Gilintis į kiekvieną kliento poreikį ir išanalizuoti net menkiausius niuansus tam, kad vėliau būtų išvengta klaidų.
Teikti patikimus ir aukštos kokybės produktus ir paslaugas.
Vykdyti įsipareigojimus paslaugai.
Laikytis klientų, įstatymų ir kitų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, ir paslaugų valdymo sistemą, atitinkančią ISO/IEC 20000-1:2011 standarto reikalavimus.
Tobulinti paslaugų valdymo sistemos efektyvumą.

 

rEO vadovybės atsakomybė


Suteikti darbuotojams sąlygas našiam ir kokybiškam darbui.
Pripažinti darbuotojų nuopelnus, skatinti kūrybinę iniciatyvą.
Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją.
Kasmet peržiūrėti kokybės ir paslaugų valdymo politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

Visi REO darbuotojai yra susipažinę su šia kokybės politika ir savo veikloje vadovaujasi jos nuostatomis.

ISO 9001/2015

 

iso_20000_sert

 
 
Informacijos saugumo politika
2016.03.30

 

UAB “REO Investment” (toliau organizacija) informacijos saugumo tikslas - išsaugoti bet kokios informacijos saugumą, konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą pagal ISO/IEC 20000-1:2011 standarto keliamus reikalavimus.

Siekiant informacijos saugumo tikslo, organizacijoje laikomasi šių nuostatų:

 

       Informacijos saugumo politiką taikyti visiems įmonės darbuotojams, klientams ir tiekėjams, dirbantiems su įmonės informacija;

       Apsaugoti organizacijos ir klientų informacijos išteklius nuo tyčinio ar netyčinio sugadinimo, sunaikinimo, konfidencialumo pažeidimo ar kitų grėsmių;

       Užtikrinti tikslų ir saugų informacijos apdorojimo priemonių darbą;

       Dėti visas pastangas, kad organizacijos darbuotojai turėtų saugų, savalaikį ir nepertraukiamą priėjimą prie visos reikalingos informacijos;

       Užtikrinti informacijos saugumo incidentų valdymą. Organizacijoje netoleruotini jokių formų Informacijos saugumo incidentai, t.y. bet kokie Informacijos saugumo pažeidimai;

       Numatyti, apibrėžti ir laikytis teisinių ir sutartinių reikalavimų;

       Pažeidusiems informacijos saugumo reikalavimus, taikomos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose;

        Nustatyti informacijos saugumo rizikas ir jų valdymą, tuo pačiu minimalizuojant laiko, finansinius ir kitus galimus nuostolius;

        Periodiškai atlikti informacijos saugumo auditus bei vadovybines vertinamąsias analizes, teikti gerinimo rekomendacijas.

 

 

                                               

                                            

Partneriai

 

dell_2019 

  

      Lenovo gold_n       


  

 

 

dlink_n1
     
MAXQODA